Dessa ansvarar gemensamt för att träningarna genomförs i sin helhet. 

Grupp
Träningsansvarig 
Trasförare 
Kiosken    
Medhjälpare
Medhjälpare

 

1

 

Inger Carlsson

Katarina Nilsson

Jan Helgesson

Göran Svensson   

Malin Petersson

Marie Louise Ax 

Sören Ax

 

V 19,25,36

V 22,28,33 

 

2

 

Kenth Petersson Pelle Pettersson Eva Petersson Titti Ottinger V  20,23,26,31,34,37

 

3

 

 

Jan Helgesson

 

Niklas Olsson

Hanne Andersen

Justyna Nilsson

Frida Andersson V 21,24,27,32,35

Se träningar 2019 för att kolla vilka veckor respektive grupp ansvarar för. 

 

Då vi är väldigt få som vill ansluta sig till träningsgrupperna kommer ovanstående personer vara ansvariga.  Viktigt att alla kommer i god tid innan träning för uppskrivning av hund. Vid sen ankomst skrives hunden upp sist i startlistan.

                                                   

Skapa en gratis hemsida du också!
Surfa till Cybersite.se och skapa ett konto för att komma igång med en färdig hemsida direkt.