Dessa ansvarar gemensamt för att träningarna genomförs i sin helhet. 

Grupp
Träningsansvarig 
Trasförare 
Kiosken    
Medhjälpare
Medhjälpare

1

Jämna  veckor

Kenth Petersson Pelle Pettersson         

2

Ojämna veckor

Katarina Nilsson Jan Helgesson      

Se träningar 2018 för att kolla vilka veckor respektive grupp ansvarar för. 

 

Då vi är väldigt få som vill ansluta sig till träningsgrupperna kommer ovanstående personer vara ansvariga. Kiosk och övriga sysslor kommer medlemmar tilldelas på plats vid träning. Viktigt att alla kommer i god tid innan träning för uppskrivning av hund. Vid sen ankomst skrives hunden upp sist i startlistan.

                                                   

Skapa en gratis hemsida du också!
Surfa till Cybersite.se och skapa ett konto för att komma igång med en färdig hemsida direkt.