STYRELSE 2022

Ordförande

                    

Kenth Petersson

 

0709-524836

kenth.p[at]telia.com

Vice Ordförande

 

Jan Helgesson

 

0150-24169

073-0818478

 

flodaskogen[at]telia.com 

Sekreterare

 

Katarina Nilsson

070-0019744

katarina.nilsson[at]exoticsnacks.se

Kassör

(adjungerad)

 

 Barbro Pettersson

 

wr.nrkp.ekonomi[at]gmail.com 

Ledamot

  

Malin Petersson

070-3708929

mallizz_p[at]hotmail.com

Ledamot

  

Frida Andersson      

 

076-5251056

 

frida.andersson168[at]gmail.com

Styrelsesuppleant

Zara Pettersson

 

   

Styrelsesuppleant

 

Peter Rystedt

   

HS-ledamot

Kenth Petersson

  

070-9524836

kenth.p[at]telia.com

HS-suppleant

 

Frida Andersson 

076-5251056

 

frida.andersson168[at]gmail.com

 

Revisor

 

Hans Bohman

 

 

 

 

 

Revisorsuppleant

 

Mats Carlsson

 

 

 

 

 

Tävlingsanmälare 1

 

Jan Oscarson

076-2092366

janne.oscarson[at]telia.com

Tävlingsanmälare 2

Ersättare

Frida Andersson

076-5251056

frida.andersson168[at]gmail.com

Valberedning

Sammankallande

Ledamöter

 

 

Niklas Olsson

Eva Helgesson 

Aksel Primdahl

 

 

076-2548537

 

 

 

nikeol[at]hotmail.com

 

 

Webmaster

Kenth Petersson

070-9524836

kenth.p[at]telia.com

  

 

     

Klubba

Skapa en gratis hemsida du också!
Surfa till Cybersite.se och skapa ett konto för att komma igång med en färdig hemsida direkt.